Ở tù xong, bao lâu mới được xóa án tích?

(PLO)- Tòa án dựa vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án để quyết định xóa án tích. 

Cháu tôi bị tù sáu tháng tội trộm cắp tài sản. Tôi muốn biết khi cháu tôi ở tù xong thì bao lâu cháu ấy mới được xóa án tích? Trần Đăng Nhất (trandangnhat0@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Do cháu ông phạm tội (tội trộm cắp tài sản) thuộc một trong các tội quy định tại Chương XIV (các tội xâm phạm sở hữu) nên việc xóa án tích phải theo quyết định của tòa án được quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể là nếu người bị kết án không phạm tội mới trong thời hạn ba năm (kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án) thì làm đơn đề nghị tòa án xóa án tích.

Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc xóa án tích căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của bộ luật này.

Như vậy, trường hợp của cháu ông thì sau ba năm (kể từ ngày chấp hành xong bản án) nếu không phạm tội mới thì cháu ông làm đơn đến tòa án đề nghị tòa án xóa án tích.

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN