Phần tiền không bị kháng cáo, thi hành trước được không?

(PLO)- Những bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì có hiệu lực thi hành.

Vừa qua, tòa án huyện xử sơ thẩm buộc bị đơn phải trả lại cho tôi 120 triệu đồng và 30 m2 đất. Phía bị đơn kháng cáo không chịu trả lại 30 m2 đất, còn phần tiền thì họ không kháng cáo. Giờ tôi xin thi hành án số tiền 120 triệu đồng trước được không hay là phải chờ tòa xử phúc thẩm rồi mới được yêu cầu thi hành án?

Tuyen Le (letuyen121263@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 2 và Điều 36 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định những bản án, quyết định có hiệu lực được thi hành theo luật này gồm những bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Về việc ra quyết định thi hành án thì tại Điều 36 luật trên quy định như sau:

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí tòa án;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Quyết định của tòa án giải quyết phá sản.

Đối với trường hợp của bạn thì phần bản án sơ thẩm không bị kháng cáo (số tiền 120 triệu đồng) nên có hiệu lực pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền gửi đơn yêu cầu thi hành án số tiền này ngay mà không cần đợi đến khi tòa phúc thẩm xử.  

Như vậy, bạn có quyền gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền yêu cầu được thi hành án số tiền nêu trên. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là năm ngày làm việc (kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án).

 

 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN