Sao lại cho tự nguyện thi hành án?

(PLO)- Thời hạn tự nguyện thi hành án (THA) là 10 ngày, kể từ ngày người phải THA nhận được quyết định THA.

Theo bản án phúc thẩm thì vợ chồng ông P. phải trả cho tôi 121 triệu đồng. Chấp hành viên đã ra quyết định THA nhưng lại cho bên kia 10 ngày để tự nguyện thi hành. Sao bản án đã có hiệu lực pháp luật mà chấp hành viên lại cho bên kia thêm thời hạn, lỡ họ tẩu tán tài sản bán nhà thì làm sao?

nguyen thi le trinh (letrinh_tayninh@yahoo.com)

Luật sư TRẦN THỊ HỒNG VÂN, Trưởng Văn phòng luật sư Tuệ Đức (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 45 Luật THA dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định thời hạn tự nguyện THA là 10 ngày (kể từ ngày người phải THA nhận được quyết định THA hoặc được thông báo hợp lệ quyết định THA).

Trường hợp cần ngăn chặn người phải THA có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc THA thì chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của luật này.

Như vậy, thời hạn 10 ngày để người phải THA tự nguyện thi hành bản án nêu trên là do luật định chứ không phải do chấp hành viên tự đặt ra.

Nếu bạn cho rằng bên phải THA có thể tẩu tán tài sản để không THA thì bạn gửi đơn yêu cầu chấp hành viên áp dụng biện pháp đảm bảo THA là tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản theo Điều 66 luật trên.  

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN