Sinh con, đăng ký khai sinh trong bao lâu?

(PLO)- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. 

Vợ tôi sinh con được 10 ngày, do gia đình neo đơn quá tôi phải đi làm nên chưa đăng ký khai sinh cho con được. Tôi muốn biết pháp luật quy định cho phép bao lâu để đăng ký khai sinh?

Tuấn Khanh (khanh_thuy10102018@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 15 Luật Hộ tịch quy định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con.

Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Như vậy, bạn nên thu xếp để đăng ký khai sinh cho bé trong thời hạn nêu trên.

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN