Sống chung rồi mới kết hôn, tính vợ chồng từ lúc nào?

(PLO)- Quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Năm 2013, tôi và bạn trai thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng và có tạo lập được một số tài sản chung. Giờ chúng tôi muốn đăng ký kết hôn thì quan hệ vợ chồng tính từ năm 2013 hay bây giờ?

Nguyen Thi Ly (ly_quan_tinhyeu142013@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì quan hệ hôn nhân của bạn được xác lập tại thời điểm hai bạn đăng ký kết hôn chứ không phải từ ngày hai bạn sống chung với nhau (năm 2013).

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN