Tách thửa đất, giải quyết trong bao lâu?

(PLO)-Thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất không quá 20 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

Bà nội tôi muốn tách thửa đất làm hai phần cho gia đình tôi làm nhà ra ở riêng. Hiện giờ, bà chuẩn bị đi du lịch nước ngoài nên chúng muốn biết thời gian làm thủ tục tách thửa đất là bao lâu để gia đình tính?

Pham hung (tienlenhahung_hunter@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo điểm 2 khoản 2 Điều 61 Nghị định 43 ngày 15-5-2014 quy định thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất không quá 20 ngày. Thời gian quy định nêu trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật. 

Như vậy, hồ sơ tách thửa đất của gia đình bạn nếu hợp lệ thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời hạn 20 ngày. KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN