Tập huấn an toàn lao động ngày nghỉ có trả lương?

(PLO)-

Ngày nghỉ của công nhân nhưng công ty bắt tham gia kỳ thi nghề, tập huấn vệ sinh, an toàn lao động…Vậy thì công ty có phải trả lương ngày này cho chúng tôi hay không?

Quynh Nhu (quynhueh@gmail.com); Tran Thi Lan (lan_lan_mattroi@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn-TP.HCM, trả lời: Theo Điều 3 Nghị định số 45 ngày 10-5-2013 của Chính Phủ quy định những thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau:

- Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn…

Như vậy, nếu ngày nghỉ của người lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu tham gia những hoạt động như trên thì phải trả lương cho người lao động.


KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

anh tư

Tinh thần là ngày nghỉ nhưng đi học an toàn lao động sẽ được trả lương . Nhưng vấn đề là trả lương như thế nào. Lương thực tế hay lương tính theo mức lương nộp BHXH.
1