Thời hạn giải quyết khiếu nại của tòa?

(PLO)- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của thư ký toà án, hội thẩm nhân dân, thẩm phán, phó Chánh án được giải quyết trong thời hạn 15 ngày. 

Tôi gởi đơn khởi kiện đến toà cấp tỉnh nhưng bị trả đơn kiện.Tôi gởi đơn khiếu nại đến Chánh án toà án tỉnh về việc bị trả đơn nhưng không được chấp nhận. Tiếp đó, tôi gởi đơn khiếu nại đến TAND cấp cao. Tôi muốn hỏi thời hạn giải quyết khiếu nại của toà cấp cao là bao lâu?

Trần Ngọc Khương (ngockhuongtnk@gmail.com)

Luật sư PHẠM CÔNG ÚT, Giám đốc Công ty luật Phạm Nghiêm (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 396 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với thư ký toà án, hội thẩm nhân dân, thẩm phán, phó Chánh án và Chánh án toà án như sau:

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của thư ký toà án, hội thẩm nhân dân, thẩm phán, phó Chánh án do Chánh án toà án giải quyết trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được khiếu nại); nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến toà án cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, toà án cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết. Toà án cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án toà án do toà án cấp trên trực tiếp giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Toà án cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án toà án phải được gửi cho người khiếu nại và Viện kiểm sát cùng cấp.

Như vậy, thời hạn giải quyết khiếu nại trong trường hợp của ông là 15 ngày (kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại).

Tuy nhiên, thực tiễn cũng có những trường hợp có việc giải quyết đơn khiếu nại chậm trễ vì những lý do khách quan. Ví dụ: Việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh, chức vụ của các tòa án nhân dân cấp cao là mới mẻ so với trước đây nên phía các cơ quan này cần có thời gian để tổ chức sắp xếp công việc và nhân sự… 


KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương

Xin chân thành cảm ơn LS Phạm Công Út. Tôi đã nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Chánh án quyết định: "Không chấp nhận khiếu nại của ông Trần Ngọc Khương, giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TAND TP Đà Nẵng. Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng" . Vậy tôi phải làm gì đây ? Kính mong LS Phạm Công Út tư vấn cứu giúp. Xin cảm ơn!
1