Thuận tình ly hôn, tự chia tài sản?

(PLO)-Hai bên tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận chia tài sản, nuôi dưỡng con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn.

Vợ chồng tôi sống với nhau được tám năm và có hai đứa con. Nay chúng tôi thuận tình ly hôn, hai đứa con ở với tôi, tài sản chung tự chia với nhau. Vậy khi chúng tôi nộp đơn thuận tình ly hôn thì toà án có công nhận thoả thuận này hay phải đưa ra xét xử?

Phu du (phudu_14581@gmail.com)

 Luật sư TRẦN ĐỨC THÔNG, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án giải quyết việc ly hôn.

Như vậy, vợ chồng bà có quyền thoả thận với nhau về việc chia tài sản, nuôi dưỡng con thì khi giải quyết toà án sẽ công nhận thuận tình ly hôn. Tuy nhiên, nếu thoả thuận này không đảm bảo quyền lợi chính đáng của bạn và hai người con thì toà án xem xét, giải quyết việc ly hôn.  

 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN