Tiền lương tính trên thời gian làm việc thực tế

(PLO)- Người sử dụng lao độngphải thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Do công việc không còn phù hợp nên tôi làm đơn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty nhưng họ không ra quyết định cho nghỉ việc. Tôi tính đúng 45 ngày kể từ ngày thông báo nghỉ việc thì nghỉ việc (dù chưa có quyết định). Hiện giờ công ty chưa thanh toán tiền lương và trả sổ bảo hiểm cho tôi. Vậy tiền lương của tôi làm bao nhiêu ngày tính bấy nhiêu (45 ngày)hay là chỉ tính một tháng (30 ngày) và thời gian giải quyết mọi chuyện là bao lâu?

Chu Bích Thảo (bichthao131194@gmail.com); Thu Hà (ha_1361992@yahoo.com)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG,Giám đốc Công ty luật Sài Gòn Á Châu, trả lời:Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động thì tiền lương được trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.Như vậy tiền lương được tính trên thời gian làm việc thực tế của bạn.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động, trong trường hợp bạn đã thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn theo quy định tại điều 36, 37 Bộ luật Lao động thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Ngoài ra, công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà công ty đã giữ lại của người lao động.
KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương

Luật sư, tư vấn và trả lời đúng pháp luật, nhưng tôi thấy người sử dụng lao động bất tuân pháp luật thì không thấy cơ quan nào xử lý???
1