Tính ngày khiếu nại là ngày nào?

(PLO)- Trong thời hạn bảy ngày làm việc (tính từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại) người khởi kiện có quyền khiếu nại quyết định này. 

Ba tôi cho người quen ở nhờ và họ chiếm luôn nhà nên ba tôi kiện ra toà án huyện đòi lại nhà. Toà án trả đơn kiện vì cho rằng ba tôi không có quyền khởi kiện. Ba tôi khiếu nại thì toà ra quyết định giải quyết ký ngày 7-4-2016 nhưng đến ngày 14-4-2016 ba tôi mới nhận được. Vậy thời điểm khiếu nại được tính từ ngày ký quyết định hay ngày ba tôi nhận được nó?

Nguyen Thi Phuong (hoahongbattu787911@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TPHCM), trả lời: Theo Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định về khiếu nại, khiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện như sau:

- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc (kể từ ngày nhận được quyết định trả lời đơn khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của Chánh án Tòa án) người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết.

Thời hạn bảy ngày làm việc (tính từ ngày nhận được quyết định trả lời đơn khiếu nại) tức là ngày mà ba của bạn chính thức ký nhận quyết định giải quyết khiếu nại chứ không phải ngày ghi trong quyết định này.

Như vậy, thời hạn khiếu nại của ba bạn được tính từ ngày ba của bạn ký nhận quyết định giải quyết khiếu nại tức là ngày 14-4-2016. Bấy giờ, ba bạn có bảy ngày để khiếu nại quyết định trên đến chánh án TAND tỉnh.   

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN