Toà án có giải quyết khi công ty ngưng hoạt động?

(PLO)- Công ty ngừng kinh doanh vẫn phải nộp đủ thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ khác ...

Tôi khởi kiện công ty A (doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) thì công ty này gởi công văn đến cơ quan cấp giấy phép đầu tư xin tạm ngưng hoạt động 1 năm. Vậy toà án có thụ lý vụ án này hay là phải chờ công ty A hoạt động trở lại mới giải quyết?

Nguyễn Thanh Tú (nguyenthanhtu2603@gmail.com)

Luật sư LÊ THÀNH TÂM, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 156 Luật doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh (hoạt động). Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

Theo đó, trong thời gian công ty A tạm ngừng kinh doanh, bạn vẫn có quyền khởi kiện công ty ra tòa án có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Toà án vẫn thụ lý vụ kiện đúng theo quy định pháp luật chứ không phải chờ công ty hoạt động trở lại mới thụ lý.
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN