Trích lục bản sao giấy kết hôn, khai sinh ở đâu?

(PLO)- Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch về những sự kiện hộ tịch đã được đăng ký.

Trước đây, tôi đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở Sở Tư pháp tỉnh và làm khai sinh cho con cũng ở nơi đây. Nay nghe nói trích lục bản sao giấy tờ trên thì phải đến UBND quận giải quyết có đúng vậy không?

Hạnh Lê Thúy Quỳnh (lethhanhquynh01@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 5 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm đăng ký hộ tịch, Bộ tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tại Điều 57, 63 Luật trên quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch về những sự kiện hộ tịch đã được đăng ký.

Theo căn cứ trên thì Sở Tư pháp tỉnh (nơi đã cấp các loại giấy tờ nêu trên) sẽ là cơ quan tiếp tục giải quyết nhu cầu cấp bản sao giấy tờ mà bạn cần.

Như vậy, bạn nên đến cơ quan này để liên hệ việc cấp bản sao giấy tờ nêu trên. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Nguyễn Văn Anh

Xin chào cty và Luật Sư cho em hỏi tý ak? Em kết hôn năm 2010 và đã đăng ký kết hôn tại UBND xã cùng năm ,vì em di chuyển chổ ở nên không biết bản chính thất lạc ở đâu,nay em về xin lại giấy Chứng Nhận kết hôn,UBND xã họ cấp cho Giấy "Trích Lục Kết Hôn" có ghi dưới" bản sao" Vậy bản này có đựơc xem là bản chính không ak?và khi em đi phỏng vấn LSQ Mỹ chấp nhận thay Bản Chính không ak? Em xin cảm ơn ak!

Vũ Đức Tưởng

Nhưng nếu Sổ hộ tịch đã chuyển về UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thì khác đấy Luật sư ơi! Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa có đâu.
1