Trực ca đêm vào ngày nghỉ, tính lương ra sao?

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. 

Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Khánh Hòa) có nhân viên kỹ thuật thời gian làm việc không cố định do phải bảo trì máy móc và làm việc khi có sự cố. Bà Hương hỏi: Trường hợp nhân viên trực ca đêm Chủ nhật (22 giờ-6 giờ) và trong ngày này thực hiện sửa chữa máy thêm hai tiếng nữa thì tính lương như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, theo sản phẩm được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 23 ngày 23-6-2015 và điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47 ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

(Theo chinhphu.vn)

 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN