Trước trả lương một tháng hai lần, giờ trả một lần?

(PLO)- Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. 

Hai năm nay công ty trả lương một tháng hai lần (ngày 15 và 30). Mới đây công ty có thông báo bắt đầu từ tháng sau công ty sẽ trả lương một tháng một lần vào đầu tháng. Công ty tự ý thay đổi cách trả lương mà không thông qua chúng tôi có đúng không?

Tran Thi Le (le…@yahoo.com)  

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 94, 95 Bộ luật lao động 2012, Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

Theo đó, công ty có quyền thay đổi hình thức trả lương từ một tháng hai lần xuống còn một tháng một lần. Tuy nhiên, công ty cần đảm bảo thời gian thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày như quy định nêu trên.
KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN