Trường hợp nào chia tài sản chung của vợ chồng bị vô hiệu?

(PLO)- Vợ chồng có quyền thỏa thuận phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Vợ chồng tôi lấy nhau 17 năm và có tạo lập chung một số tài sản. Nay anh ấy muốn ra làm ăn riêng nên có đề nghị tôi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để tiện việc kinh doanh và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, tôi muốn biết pháp luật có quy định trường hợp nào bị cấm chia tài sản chung của vợ chồng hay không vì chúng tôi cùng còn nợ tiền một số người?

Pham Thi Hang (hang…@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng bạn có quyền thỏa thuận phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung (trừ trường hợp việc phân chia bị vô hiệu theo Điều 42 luật này).

Lưu ý với bạn, tại Điều 42 luật này quy định việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của luật này, Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, vợ chồng bạn có quyền thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (trừ trường hợp quy định tại Điều 42 nêu trên). 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN