Trường hợp nào được tăng lương hưu?

Thứ bảy 03/09/2016 06:12
Sau khi điều chỉnh tăng 8% lương theo quy định mà thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng thì được tăng thêm 250.000 đồng/tháng...

Bà Đinh Thị Hoa (Hà Giang) vào ngành giáo dục từ năm 1970 và đã công tác 40 năm liên tục, dạy mẫu giáo hệ dân lập. Bà Hoa đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ tháng 1-1995 đến hết tháng 12-2010 (16 năm liên tục). Do đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH nên bà Hoa đóng BHXH tự nguyện từ năm 2011 đến hết tháng 3-2014. Tổng số năm đóng BHXH là 20 năm. Bà được nhận hưởng lương hưu từ tháng 4-2015 với số tiền hưu là: 561.300 đồng/tháng.

Bà Hoa hỏi bà có được tăng lương hưu lên mức lương cơ sở không?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Bà Hoa nghỉ hưu từ tháng 4-2015, thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng 8% lương hưu theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 55/2016 ngày 15-6-2016 của Chính phủ.

Nếu mức lương hưu của bà sau khi điều chỉnh tăng 8% theo quy định mà thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng thì được tăng thêm 250.000 đồng/tháng; nếu sau khi điều chỉnh tăng 8% mà lương hưu của bà cao hơn 1.750.000 đồng/tháng thì được tăng lên bằng 2.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 55/2016 của Chính phủ.

Sau khi điều chỉnh như trên, nếu lương hưu của bà thấp hơn mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng và bà có hồ sơ giấy tờ chứng minh có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1-1-1995 thì lương hưu của bà được điều chỉnh bằng mức lương cơ sở hiện hành (1.210.000 đồng/tháng) theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 55/2016. 

                                                                                (Theo chinhphu.vn)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN