Vắng kiểm sát viên, phải hoãn phiên toà?

(PLO)- Khi kiểm sát viên được phân công tham gia phiên toà vắng mặt mà không có kiểm sát viên dự khuyết thì phải hoãn phiên toà. 

Tôi kiện quyết định hành chính của UBND xã ra toà. Ngày toà án huyện mở phiên toà thì vị đại diện viện kiểm sát huyện vắng mặt nên toà hoãn xử. Tôi kiện uỷ ban mà đại diện uỷ ban có mặt thì toà phải xử chứ?

Trần Văn Khoẻ (lylyhuong_dautay@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 130 Luật Tố tụng Hành chính quy định về sự có mặt của Kiểm sát viên như sau:

1. Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phân công có nhiệm vụ tham gia phiên toà, nếu vắng mặt thì hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà và thông báo cho Viện trưởng viện kiểm sát cùng cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên toà, nhưng có kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên toà từ đầu thì người này được thay thế kiểm sát viên vắng mặt tham gia phiên toà xét xử vụ án.

Như vậy, nếu kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ tham gia phiên toà vắng mặt mà không có kiểm sát viên dự khuyết thì căn cứ vào quy định nêu trên hội đồng xét xử phải hoãn phiên toà. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Hai lúa

Vậy, nếu KSV vắng mặt mà không có lý do, không báo trước thì Toà sẽ xử lý KSV ấy như thế nào?
1