Vay vốn mua nhà ở, tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỉ?

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước 31-3-2016. 

Bà Nguyễn Thùy An đang vay vốn theo gói tín dụng 30.000 tỉ đồng. Bà An được biết gói tín dụng này không bị dừng giải ngân từ tháng 6-2016. Hiện bà còn hai đợt giải ngân sau tháng 6-2016 nhưng ngân hàng cho vay thông báo chưa có hướng dẫn về việc gia hạn gói vay này. Khi hỏi thăm thì bà được biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có báo cáo và đang chờ phê duyệt. Bà An thắc mắc về việc gia hạn gói vay tín dụng nêu trên?

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở, ngày 30-5-2016, NHNN đã có Công văn số 3954 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn chương trình theo hướng cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước 31-3-2016 với các khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31-12-2016.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, ngày 30-5-2016, NHNN có Công văn số 3955 chỉ đạo các ngân hàng thương mại kể từ 1-6-2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước 31-3-2016 bằng nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013 và Thông tư số 32/2014 của NHNN.  

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN sẽ có văn bản thông báo tới các ngân hàng thương mại.

Theo chinhphu.vn 

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN