Vợ mang thai hộ, có cần ý kiến của chồng?

(PLO)- Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây: Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng...

Vợ chồng tôi sống với nhau gần 10 năm và đã chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn chưa có con. Tôi có nghe là pháp luật cho phép việc mang thai hộ và người cháu họ của tôi đã đồng ý mang thai hộ. Vậy chúng tôi cần điều kiện gì để làm chuyện này (có cần phải có ý kiến của chồng người cháu họ tôi không)?

Hang Thu (thuhang…@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

* Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

- Vợ chồng đang không có con chung;

- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

* Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

- Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

- Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

- Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Như vậy, vợ chồng bạn và người mang thai hộ (cháu họ của bạn) có thể tham khảo quy định nêu trên. Trường hợp cháu bạn mang thai hộ thì phải được sự đồng ý (bằng văn bản) của chồng cô ấy như quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Nguyễn loan

Vợ chồng tôi đang ly thân , tôi có thể mang thai hộ cho bạn tôi được không ? Việc tôi mang thai có ảnh hưởng đến ly hôn của tôi không ?
1