Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động và trợ cấp thôi việc

(PLO)-Trong nhiều trường hợp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động  (NSDLĐ) đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. PLO xin giời thiệu những trường hợp NLĐ, NSDLĐ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp:

-Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

-Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

-Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

-NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục; (Những trường hợp này NLĐ phải báo trước cho NSDLĐ biết trước ít nhất 3 ngày làm việc)

-Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; (Những trường hợp này NLĐ phải báo trước ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho NSDLĐ tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong nhiều trường hợp 

 

* Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của NSDLĐ được quy định như sau:

-NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

-NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; (NSDLĐ phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế phải có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở).

-NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với NLĐ làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. (Khi sức khỏe của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động);

-Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

-NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định sau thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước:

Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

Theo quy định tại nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2015, NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong trường hợp NLĐ nghỉ việc, mất việc theo quy định tại các 36, 38, 44, 45, 49 Bộ luật Lao động (xem Bộ luật Lao động tại đây)

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

-Thời gian làm việc thực tế bao gồm cả thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của NLĐ được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc

 Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho NLĐ. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày nếu NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm; thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế; kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của NSDLĐ.

Đ.LIÊN
 
(30)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Loan Nguyễn

chào luật sư tôi nghỉ thai sản và đi làm lại 2 tháng, nay tôi bận việc nên xin thôi việc tại công ty. Tôi đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Nay tôi muốn tạm hoãn hợp đồng thì có hợp pháp không chào cảm ơn

Trung

Xin hỏi netluat.plo.vn về nôi dung đã đăng trong bài " các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động và trợ cấp" Nội dung : Thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho NLĐ. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày nếu NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm; thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế; kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của NSDLĐ. -Nội dung này đuợc quy định ở điều khoản nào? Ở điểm mấy của luật lao động? - Trong trường hợp NSDLD không thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc ( mỗi năm nửa tháng lương) cho NLĐ sau khi ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động ( quá 30 ngày) vậy NLĐ phải làm sao? Rất mong đc nhận thông tin hữu ích từ phía bạn. Tôi rất cảm ơn các bạn và rất mong nhận đc sự trợ giúp sớm nhất.

Đinh Văn Trực

Toi di lam cty sam sung nam 2012 duoc hon mot nam toi bi om va nghi ngang luon.den nam 2016 toi di lam cty khac cung dong vao bh cu.va moi xin nghi viec,toi lay bh ve nhung vo tinh lam mat giay xa thai cua cty sam xung ,gio toi co the len cty sam sung de xin lai giay duoc khong,hay lay giay tho viec cty moi.mong a c tu van giup

Thuy duong

Em đang lam cho mot cty lien doanh may mặc, hiện tại cty em đơn phương hạ đơn giá giảm 50% mà không báo trước cho tụi em, nay chúng em phải lam sao để đòi quyền lợi cho mình.

Cao nhật dương

Kính gửi luật sư: luật sư cho em hỏi hợp đồng của em ký hết hạn ngày 5 tháng 12, nhưng em vẫn làm cho đến nay.tức là ngày 12 tháng 1 năm 2017,đã quá 1 tháng.giờ phòng nhân sự gọi thông báo chấm dứt hợp đồng,bàn giao ngày 20 tháng 1,tức chỉ báo trước có 8 ngày.vậy trường hợp của em pháp luật sẽ sự lý ntn?có đòi hỏi đc quyền lợi cho NLĐ không?

Trần Thị Thanh Thủy

Xin chào Mình tên Thủy, hiện mình đang làm việc cho 1cty Hàn Quốc. Hiện mình đang mang thai tháng thứ 8. Mình mới xin nghỉ thai sản vào cuối tháng 12. Hợp đồng lao động của mình hết hạn vào 02/ 01/ 2017. Và cty đã thông báo hết hợp đồng lao động và không kí hợp đồng với mình nữa. Vậy cho mình hỏi quyết định của cty đó đúng hay sai? Chân thành cảm ơn

tran khactinh

Tôi làm cho 1 cty nước ngoài. Có ký hợp đồng 1 năm. Tháng 8 vừa rồi là hết hợp đồng nhưng đên nay 30/09 cty mới thông báo thảo thuận chấm dứt hợp đồng lao động và chỉ trả cho tôi thêm 1 tháng lương . Cho tôi hỏi vậy có đúng quy đinh khong

nguyen ba dung

Toi lam cho cty nuoc ngoai.nhung vi dip le 30/4va 1/5cong ty va cong doan ko giai thich phuc loi len anh chi em yeu cau giai thich.vi la ca demva mau thuan gay gat.toi la mot quan ly san xuat.ko the giai thich duoc.toi da bao cho truong phong nhan su.bao cho giam doc bo phan ngay sau do.nhung nay cty cho chung toi ba nguoi nghi viec.va ko ban giao tai san.ko noi ly do.ko phu cap khi don phuong cham dut hd.vay chung toi phai gap ai co quan nao giup do.toi da ky hd ko thoi han.xin cam on

Nguyễn Anh Sơn

Cơ quan em có ký hợp đồng lái xe từ năm 2009, hiện nay cơ quan không có nhu cầu sử dụng xe nên muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì phải tiến hành những thủ tục pháp lý như thế nào? Trách nhiệm của người sử dụng lao động phải thư thế nào?

Thân thị thái ngân

Em ký hợp đồng lao động không xác định thời gian. Hiện tại thì công ty đang giảm biên chế và muốn cho người lao động nghỉ. Em xin hỏi vậy những người lao động đã ký hợp đồng không xác định thời hạn như em khi công ty cho nghỉ nhưng đã báo trước 45 ngày thì có được bồi thường hợp đồng lao động không ạ.

luu danh trung

Em ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm.Hiện tại e lam việc được 2 tháng và e đã có đơn xin nghỉ việc báo trước 30 ngày.Công ty e trả lương vào 20 đến 25 hàng tháng.Ngày 20 tháng 7 em da lĩnh lương và em có báo trước và xin nghỉ việc rồi.Em xin hỏi là e báo trước 30 ngày và có đơn nghỉ việc trước 30 ngày thì em có được nhận đủ lương đến ngày em nghỉ làm là ngày 20 tháng 8 không ạ.