Trả lương không đúng hạn, bị phạt đến 50 triệu đồng

(PL)- Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định… doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng tùy số lượng người lao động.

Đó là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 25-11.

Nghị định mới cũng tăng mức phạt lên gấp bốn lần (phạt 1-2 triệu đồng) đối với người sử dụng lao động không trả chế độ ốm đau, thai sản… trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động. Mức phạt cũng tương tự nếu người sử dụng lao động không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kể từ ngày 10-11, luật sư trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước bằng hình thức tham gia tố tụng sẽ được bồi dưỡng 500.000 đồng/buổi làm việc hoặc được khoán chi theo vụ việc với mức bồi dưỡng 3-10 tháng lương cơ sở tùy từng vụ việc. Cũng từ ngày này, Học viện Tư pháp sẽ cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người có bằng cử nhân luật, đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư… đang làm việc tại các trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước. (Trước đây là Cục Trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp đào tạo và cấp chứng chỉ). Đây là hai nội dung quan trọng trong Nghị định số 80/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP).

ĐL

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN